ต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ
ต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ.
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน2564
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวพิธีเปิดหน่วยบริการอำเภอเถิน
พิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง หน่วยบริการอำเภอเถิน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิตามป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
ลงนาม(MOU)กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง กับภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน

่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเฉพาะความพิการ)

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย) 

ลงทะเบียนจอง อบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 

งบทดลอง 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ  จำนวน ๑ อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ new

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคนงาน ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน ๑ อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน ๑ อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

youtube1

1648022983548

 

การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอน/บริการ/อื่นๆinfo symbol 1343394 960 720

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8  

 

 

 

 

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

rong