ชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book

งานวิจัยชั้นเรียน 16015413061552300867 512

 

เผยแพร่ งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

คลิ๊กที่นี่...

เผยแพร่ งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

คลิ๊กที่นี่...

http://anyflip.com/sggdn/jixv/ (นายนภสินธุ์ ดวงประภา ตำแหน่ง ครู : ผู้วิจัย)