งบทดลอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

budget9 63pic

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓


ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑