วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในนาบ่อซีเมนต์ (เก่า) ตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เวลา 09.00 น. – 10.00 น.

276286905 691988662246331 4002643013513890145 n

276316199 691988732246324 4101202504791785508 n

276994333 691988582246339 2801865634457647633 n

276995313 691988825579648 1692553479805542588 n

276998218 691988535579677 1596675977219120958 n