128 / 4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

โทร 054-228574  โทรสาร 054-228575

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.