ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

Lampang Special Education Center

ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเด็กนักเรียน
ผลิตภัณฑ์ฐานการเรียนรู้ งานสถานศึกษาพอเพียง🌱 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเด็กนักเรียน
ผลิตภัณฑ์ฐานการเรียนรู้ งานสถานศึกษาพอเพียง🌱 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
สมุนไพรอโรคาสรรพยา งานสถานศึกษาพอเพียง
น้ำมันไพล และ พิมเสนน้ำ 5 ml ราคา 29 บาท

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์